Wyświetlanie wszystkich wyników: 9

 • Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem wzór

  29,00  z VAT

  Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem wzór Jednym ze sposobów rozwiązania umowy o pracę jest jej rozwiązanie za porozumieniem stron. Najczęściej do zawarcia porozumienia dochodzi na skutek złożenia oferty przez jedną ze stron stosunku pracy i jej przyjęcia przez drugą stronę. Odbywa się to zazwyczaj poprzez złożenie przez pracodawcę lub pracownika wniosku o wyrażenie zgody na…

 • Umowa o pracę na czas nieokreślony pół etatu wzór

  59,00  z VAT

  Umowa o pracę na czas nieokreślony pół etatu wzór Zawierając umowę o pracę strony mogą decydować o wymiarze czasu pracy. Jedną z możliwości jest zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony na pół etatu. Wybierają ją najczęściej osoby, które mają dodatkowe obowiązki czy też inną pracę. Umowa o pracę na czas nieokreślony pół etatu wzór…

 • Umowa o pracę na czas nieokreślony wzór

  49,00  z VAT

  Wzór umowy o pracę na czas nieokreślony.

 • Umowa o pracę na czas określony pół etatu wzór

  59,00  z VAT

  Umowa o pracę na czas określony pół etatu wzór W umowie o pracę strony powinny określić m.in. wymiar czasu pracy na jaki zostaje zatrudniony pracownik. Jeśli wolą stron jest z jednej strony ograniczenie czasu trwania umowy jak również zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy strony mogą zawrzeć umowę o pracę na czas określony na pół…

 • Umowa o pracę na czas określony wzór

  49,00  z VAT

  Umowa o pracę na czas określony wzór Umowa o pracę na czas określony zawierana jest najczęściej w sytuacjach, kiedy pracodawca chcę sprawdzić pracownika na danym stanowisku. Umowa o pracę na czas określony wzór do kupienia w ramach serwisu. Szczególnie istotnym aspektem przy umowie o pracę zawartej na czas określony jest fakt, iż okres zatrudnienia na…

 • Umowa o pracę na okres próbny wzór

  25,00  z VAT

  Umowa o pracę na okres próbny wzór Umowa o pracę na okres próbny zawierana jest najczęściej w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i jego przydatności do wykonywania określonej pracy. Wzór umowy o pracę zawieranej na okres próbny jest dostępny w naszym serwisie. Poniżej przedstawiamy przepisy dotyczące tej umowy oraz wskazujemy najważniejsze jej elementy. Po co w…

 • Wypowiedzenie umowy przez pracodawcę zawartej na czas nieokreślony wzór

  39,00  z VAT

  Wypowiedzenie umowy przez pracodawcę zawartej na czas nieokreślony wzór Wypowiadając pracownikowi umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony pracodawca powinien pamiętać o kilku ważnych kwestiach. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę pracodawca powinien zawrzeć pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy. Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy…

 • Wypowiedzenie umowy przez pracodawcę zawartej na czas określony wzór

  39,00  z VAT

  Wypowiedzenie umowy przez pracodawcę zawartej na czas określony wzór Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony przez pracodawcę jest jednym ze sposobów rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem. Wypowiedzenie umowy powinno być dokonane przez osobę lub organ zarządzający jednostką albo inną wyznaczoną do tego osobę. Wzór wypowiedzenia umowy przez pracodawcę zawartej na czas określony do…

 • Wypowiedzenie umowy przez pracownika wzór

  39,00  z VAT

  Wypowiedzenie umowy przez pracownika wzór Pracownik chcący zrezygnować z pracy powinien złożyć pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę. Wypowiedzenie umowy przez pracownika jest czynnością jednostronną, co oznacza, że dla rozwiązania umowy o pracę wystarczy oświadczenie jednej strony stosunku prawnego. Wypowiedzenie umowy przez pracownika wzór do kupienia w Serwisie. Wypowiedzenie należy wręczyć osobiście pracodawcy lub osobie uprawnionej do…