ponaglenie do urzędu wojewódzkiego wzór przy wniosku o pobyt czasowy

69,00  z VAT

Dlaczego warto?

  • Gotowe Dokument przygotowany przez prawników
  • Gotowe Zawiera najważniejsze postanowienia
  • Gotowe Czytelna i przejrzysta forma
Bezpieczne płatności
Kategoria:

Opis

Ponaglenie do urzędu wojewódzkiego wzór

Oferujemy ponaglenie do urzędu wojewódzkiego wzórdla osób, które złożyły wniosek o pobyt czasowy. Wzór ponaglenia uzupełnisz w kilka minut! Wzór ponaglenia na działanie urzędu do spraw cudzoziemców wykorzystasz zarówno przy przewlekłości postępowania jak i bezczynności organu.

Cudzoziemców, którzy złożyli wniosek na pobyt stały i są zainteresowani wzorem ponaglenia zapraszamy tutaj.

Wzór ponaglenia na działanie urzędu do spraw cudzoziemców – dlaczego warto?

Cudzoziemiec, który złożył wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy często jest zmuszony czekać na wydanie decyzji dłużej niż jest to wskazane w przepisach prawa. W celu przyspieszenia wydania decyzji cudzoziemiec może złożyć ponaglenie. Dlatego też przygodzimy z rozwiązaniem! Oferujemy wzór ponaglenia, który możesz zastosować w swojej sprawie.

Ponaglenie do urzędu wojewódzkiego wzór – co otrzymujesz?

Jeśli złożyłeś wniosek na pobyt czasowy a urząd przekroczył termin na wydanie decyzji możesz złożyć ponaglenie. Ponaglenie, które oferujemy zostało przygotowane przez prawników i zawiera wszystkie niezbędne elementy. Jedyne co musisz zrobić to uzupełnić kilka danych (takich jak dane osobowe i przebieg postępowania w sprawie Twojego wniosku).

Kupując ponaglenie na działanie organu otrzymujesz profesjonalny wzór ponaglenia do uzupełnienia oraz dla ułatwienia, przykładowe ponaglenie uzupełnione o niezbędne dane, tak abyś zobaczył, jak powinien wyglądać gotowy dokument. Zobaczysz jakie to proste!

Wzór ponaglenia na urząd wojewódzki zawiera podstawy prawne, zarzuty, wnioski oraz oczywiście uzasadnienie bezczynności oraz przewlekłego postępowania. Jeśli postępowanie w Twojej sprawie trwa za długo a wniosek nie został rozpatrzony w terminie to skorzystaj z naszego wzoru ponaglenia!

Termin na wydanie decyzji – zezwolenie na pobyt czasowy

Urząd do Spraw Cudzoziemców powinien działać bez zbędnej zwłoki. Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Zasadniczo, w przypadku złożenia prawidłowego wniosku przez cudzoziemca o pobyt czasowy, termin rozpatrzenia wniosku wynosi dwa miesiące. Praktyka jednak pokazuje, że Urząd do spraw cudzoziemców wielokrotnie przekracza ten termin. Jeśli zatem organ zwleka z wydaniem decyzji i przekracza ustawowe terminy możesz przyspieszyć swoją sprawę składając ponaglenie.

Przyspieszenie wydania decyzji przez Wojewodę wzór

W przypadku przekroczenia dwumiesięcznego terminu na wydanie decyzji przy wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy, cudzoziemiec ma możliwość złożenia ponaglenia na opieszałe działanie urzędu. Ponaglenie jest pewnego rodzaju wnioskiem o przyspieszenie wydania karty pobytu, który może wysłać cudzoziemiec.

Kiedy można wnieść ponaglenie na działanie Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Urząd wojewódzki (a dokładnie wojewoda jako uprawniony organ) powinien dbać o załatwienie sprawy bez zbędnej zwłoki. Niestety niejednokrotnie terminy na załatwienie sprawy przez urząd wojewódzki są przekraczane. Cudzoziemiec może złożyć ponaglenie na działanie organu, jeżeli:

  1. jego sprawy nie załatwiono w terminie określonym przepisami prawa (bezczynność);
  2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Jeśli chcesz sprawdzić, czy możesz złożyć ponaglenie w swojej sprawie skontaktuj się z naszym adwokatem.

Ponaglenie na bezczynność lub przewlekłość działania Urzędu Wojewódzkiego należy uzasadnić oraz warto przedstawić argumenty przemawiające za tym, że urząd wojewódzki dopuścił się bezczynności lub przewlekłości. W uzasadnieniu warto wskazać datę złożenia wniosku oraz opisać podejmowane czynności w sprawie.

Ponaglenie w sprawie przewlekłego prowadzenia postępowania wzór

Ponaglenie w sprawie przewlekłości postępowania będzie zasadne, jeśli czynności urzędu wojewódzkiego nie są odpowiednio skoncentrowane w czasie. O przewlekłości postępowania możemy zatem mówić, jeśli organ podejmuje czynności, lecz odstęp czasowy pomiędzy nimi jest na tyle duży, że prowadzi do nadmiernego trwania postępowania. Przewlekłość wystąpi, gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy.

Ponaglenie w przypadku stwierdzenia bezczynności organu wzór

Ponaglenie w sprawie bezczynności organu można złożyć, jeśli organ nie zakończył postępowania wydaniem decyzji w terminie określonym w ustawie. Z bezczynnością będziemy mieć zatem do czynienia, jeśli termin wydania decyzji został przekroczony.

Gdzie wysyłamy ponaglenie do urzędu wojewódzkiego wzór?

Ponaglenie na działanie Wojewody w sprawach cudzoziemców wnosimy do organu wyższego stopnia (II instancji) za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

W przypadku postępowań dotyczących wydania zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Polski, organem, do którego wysyłamy ponaglenie jest właściwy Wojewoda ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca. Organem wyższego stopnia z kolei jest Szef Urzędu ds Cudzoziemców. To właśnie szef urzędu ds Cudzoziemców będzie rozpatrywał złożone ponaglenie wraz z wnioskiem.