Wypowiedzenie umowy przez pracownika wzór

39,00  z VAT

Dlaczego warto?

  • Gotowe Dokument przygotowany przez prawników
  • Gotowe Zawiera najważniejsze postanowienia
  • Gotowe Czytelna i przejrzysta forma
Bezpieczne płatności

Opis

Wypowiedzenie umowy przez pracownika wzór

Pracownik chcący zrezygnować z pracy powinien złożyć pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę. Wypowiedzenie umowy przez pracownika jest czynnością jednostronną, co oznacza, że dla rozwiązania umowy o pracę wystarczy oświadczenie jednej strony stosunku prawnego. Wypowiedzenie umowy przez pracownika wzór do kupienia w Serwisie.

Wypowiedzenie należy wręczyć osobiście pracodawcy lub osobie uprawnionej do jego reprezentowania. Jeśli nie ma takiej możliwości wypowiedzenie należy wysłać na adres pracodawcy listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, aby wiedzieć kiedy pismo zostało doręczone pracodawcy.

W wypowiedzeniu o pracę trzeba powołać się na ostatnio zawartą umowę z pracodawcą. Jest to ważne szczególnie w przypadku, gdy pracownika łączyły z pracodawcą inne umowy o pracę.

Wypowiedzenie umowy przez pracownika wzór jaki okres wypowiedzenia?

W wypowiedzeniu umowy o pracę, warto także wskazać informację o okresie wypowiedzenia. Okres ten, niezależnie od tego czy umowa o pracę była zawarta na czas określony czy też nieokreślony, uzależniony jest od stażu pracy u danego pracodawcy i wynosi odpowiednio:

– 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

– 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;

– 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Wypowiedzenie umowy przez pracownika a urlop

Pracownik rozstający się z pracodawcą musi także pamiętać o konieczności wykorzystania w okresie wypowiedzenia umowy o pracę przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca mu go udzieli. Dotyczy to zarówno urlopu bieżącego jak i zaległego.