Umowa o pracę na czas określony pół etatu wzór

59,00  z VAT

Dlaczego warto?

  • Gotowe Dokument przygotowany przez prawników
  • Gotowe Zawiera najważniejsze postanowienia
  • Gotowe Czytelna i przejrzysta forma
Bezpieczne płatności

Opis

Umowa o pracę na czas określony pół etatu wzór

W umowie o pracę strony powinny określić m.in. wymiar czasu pracy na jaki zostaje zatrudniony pracownik. Jeśli wolą stron jest z jednej strony ograniczenie czasu trwania umowy jak również zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy strony mogą zawrzeć umowę o pracę na czas określony na pół etatu. Umowa o pracę na czas określony pół etatu – wzór do płatnego pobrania.

Umowa o pracę na czas określony pół etatu – elementy

Zawierając umowę o pracę na czas określony z pracownikiem zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy strony powinny w umowie określić:

– datę zawarcia umowy;

– czas trwania umowy;

– wymiar czasu pracy;

– wysokość wynagrodzenia wraz ze wskazaniem jego składników;

– termin rozpoczęcia pracy;

– dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad ustalony w umowie wymiar czasu pracy, którego przekroczenie uprawnia pracownika do dodatku do wynagrodzenia jak za pracę w godzinach nadliczbowych (art. 151 § 5 kodeksu pracy).

Pracodawca zatrudniając pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy musi mieć świadomość, że praca na część etatu nie może być powodem dyskryminacji oraz nierównego traktowania pracownika m.in. w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy.

Należy przy tym pamiętać, że zawarcie z pracownikiem umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy nie może powodować ustalenia jego warunków pracy i płacy w sposób mniej korzystny w stosunku do pracowników wykonujących taką samą lub podobną pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, z uwzględnieniem jednak proporcjonalności wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą, do wymiaru czasu pracy pracownika.

Umowa o pracę na czas określony pół etatu wzór – co otrzymujesz?

Wybierając nasz wzór umowy o pracę na czas określony dla pracownika zatrudnionego na pół etatu otrzymujesz profesjonalny wzór zawierający wszystkie wymagane przez prawo elementy umowy o pracę. Dodatkowo, dla ułatwienia otrzymujesz uzupełnioną wersję umowy o pracę, tak abyś zobaczył w jaki sposób można wypełnić umowę. Sprawdź już teraz!

Umowa o pracę na czas określony pół etatu a wynagrodzenie minimalne

Pracownik zatrudniony na pół etatu korzysta z ustawowej gwarancji minimalnego wynagrodzenia. Pracownik ten zachowuje także prawo do urlopu wypoczynkowego, którego wymiar ustalany jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Szukasz wzoru umowy o pracę na czas określony pół etatu? Kup już teraz!