Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem wzór

29,00  z VAT

Dlaczego warto?

  • Gotowe Dokument przygotowany przez prawników
  • Gotowe Zawiera najważniejsze postanowienia
  • Gotowe Czytelna i przejrzysta forma
Bezpieczne płatności

Opis

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem wzór

Jednym ze sposobów rozwiązania umowy o pracę jest jej rozwiązanie za porozumieniem stron. Najczęściej do zawarcia porozumienia dochodzi na skutek złożenia oferty przez jedną ze stron stosunku pracy i jej przyjęcia przez drugą stronę. Odbywa się to zazwyczaj poprzez złożenie przez pracodawcę lub pracownika wniosku o wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. We wniosku tym warto zaproponować datę rozwiązania łączącej strony umowy o pracę. W ramach naszego serwisu udostępniamy wzór rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem.

Porozumienie stron to umowa, na mocy której dochodzi do rozwiązania stosunku pracy. Na mocy tego porozumienia rozwiązaniu może ulec każda umowa o pracę. Porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę może być zawarte w dowolnej formie, lecz zaleca się zawarcie go w formie pisemnej ze względu na walory dowodowe.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem wzór – co otrzymujesz?

Wybierając nasz wzór rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron otrzymujesz profesjonalny  wzór dokumentu gotowy do uzupełnienia. Dodatkowo, dla ułatwienia otrzymujesz uzupełnioną wersję dokumentu, tak abyś zobaczył w jaki sposób można wypełnić  to porozumienie. Sprawdź jakie to proste!

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem warunki

Zawarcie takiego porozumienia zależy wyłącznie od woli obu stron, więc jeśli Pracodawca nie wyrazi zgody na rozwiązanie umowy za porozumieniem Pracownikowi nie służy prawo do żądania rozwiązania umowy za porozumieniem.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem konieczne elementy

Porozumienie powinno określać datę ustania stosunku pracy. W porozumieniu tym strony mogą określić, czy pracownik jest zwolniony z obowiązku wykonywania pracy a także ustalić kwestię wykorzystania bieżącego, jak i zaległego urlopu wypoczynkowego oraz sprawy związane z wypłatą wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy.