Umowa o pracę na czas określony wzór

49,00  z VAT

Dlaczego warto?

  • Gotowe Dokument przygotowany przez prawników
  • Gotowe Zawiera najważniejsze postanowienia
  • Gotowe Czytelna i przejrzysta forma
Bezpieczne płatności

Opis

Umowa o pracę na czas określony wzór

Umowa o pracę na czas określony zawierana jest najczęściej w sytuacjach, kiedy pracodawca chcę sprawdzić pracownika na danym stanowisku. Umowa o pracę na czas określony wzór do kupienia w ramach serwisu.

Szczególnie istotnym aspektem przy umowie o pracę zawartej na czas określony jest fakt, iż okres zatrudnienia na podstawie tej umowy, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech. Kolejna umowa zawarta między stronami, co do zasady, automatycznie staje się umową na czas nieokreślony.

Umowa o pracę na czas określony nie zapewnia stabilnego zatrudnienia, gdyż może być wypowiedziana w dowolnym momencie. Zarówno pracodawca jak i pracownik może rozwiązać umowę składając wypowiedzenie.

Umowa o pracę na czas określony wzór – co otrzymujesz?

W ramach naszego serwisu udostępniamy wzór umowy o pracę na czas określony. Pobierz go w atrakcyjnej cenie i wykorzystaj! Do pobrania otrzymujesz także uzupełnioną wersję umowy o pracę na czas określony.

Umowa o pracę na czas określony wzór a okres wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony jest tożsamy z okresami stosowanymi przy wypowiadaniu umowy na czas nieokreślny i wynosi on odpowiednio:

– 2 tygodnie – w przypadku pracowników zatrudnionych krócej niż 6 miesięcy,

– 1 miesiąc – w przypadku pracowników zatrudnionych co najmniej 6 miesięcy,

– 3 miesiące – dla osób posiadających co najmniej 3-letni staż pracy.

Ważne przy tym jest, że pracodawca zwalniając pracownika zatrudnionego na postawie umowy o pracę zawartej na czas określony nie ma obowiązku uzasadniania swojej decyzji. Zobowiązany jest on jednak do wskazania przyczyny wypowiedzenia, jeśli pracownik zwalniany jest dyscyplinarnie.