Umowa o pracę na czas nieokreślony wzór

49,00  z VAT

Wzór umowy o pracę na czas nieokreślony.

Dlaczego warto?

  • Gotowe Dokument przygotowany przez prawników
  • Gotowe Zawiera najważniejsze postanowienia
  • Gotowe Czytelna i przejrzysta forma
Bezpieczne płatności

Opis

Umowa o pracę na czas nieokreślony wzór

Umowa o pracę na czas nieokreślony jest jedną z najbardziej pożądanych typów umów przez pracownika, daje mu bowiem poczucie stabilności zatrudnienia. Umowa o pracę na czas nieokreślony wzór – pobierz i korzystaj!

Cechą charakterystyczną umowy o pracę na czas nieokreślony jest to, w umowie nie wskazuje się z góry czasu trwania stosunku pracy. Umowa ta zatem trwa do czasu jej rozwiązania przez strony albo do czasu wygaśnięcia.

Umowa o pracę na czas nieokreślony wzór – co otrzymujesz?

Jeśli zdecydujesz się na zakup naszego wzoru umowy o pracę na czas nieokreślony, otrzymasz profesjonalną umowę do uzupełnienia.  Umowa jest przygotowana przez prawników i zawiera wszystkie niezbędne elementy. Dodatkowo  otrzymasz także uzupełnioną wersję umowy o pracę na czas określony.

Umowa o pracę na czas nieokreślony ważne elementy

Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony, poza wskazaniem stron umowy, daty jej zawarcia oraz warunków pracy i pracy powinna zawierać w szczególności:

 – rodzaj wykowywanej pracy;

– miejsce jej wykonywania;

– wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia;

– wymiar czasu pracy;

– termin rozpoczęcia pracy.

Ważne jest, aby umowa o pracę zawarta została na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

Wspomnieć także należy o okresie wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony. Okres ten zależny jest od stażu pracy u danego pracodawcy i wynosi:

– 2 tygodnie, jeśli okres zatrudnienia pracownika trwa krócej niż 6 miesięcy;

– 1 miesiąc, jeśli okres zatrudnienia pracownika trwa co najmniej 6 miesięcy;

– 3 miesiące, jeśli okres zatrudnienia pracownika trwa co najmniej 3 lata.

Umowa o pracę na czas nieokreślony – forma wypowiedzenia

Warto przy tym pamiętać, że wypowiedzenie umowy lub oświadczenie o jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony pracodawca zobowiązany jest wskazać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie. Pracodawca powinien również zawrzeć pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy.