Wypowiedzenie umowy przez pracodawcę zawartej na czas określony wzór

39,00  z VAT

Dlaczego warto?

  • Gotowe Dokument przygotowany przez prawników
  • Gotowe Zawiera najważniejsze postanowienia
  • Gotowe Czytelna i przejrzysta forma
Bezpieczne płatności

Opis

Wypowiedzenie umowy przez pracodawcę zawartej na czas określony wzór

Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony przez pracodawcę jest jednym ze sposobów rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem. Wypowiedzenie umowy powinno być dokonane przez osobę lub organ zarządzający jednostką albo inną wyznaczoną do tego osobę. Wzór wypowiedzenia umowy przez pracodawcę zawartej na czas określony do kupienia w naszym Serwisie.

Rozwiązanie umowy o pracę na czas określony za wypowiedzeniem przez pracodawcę powinno zawierać pouczenie o prawie pracownika do wniesienia odwołania do sądu. Termin wniesienia odwołania od wypowiedzenia wynosi 21 dni od doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę.

Warto przy tym wskazać, że pracownik ma prawo wytoczyć powództwo przed sąd właściwości ogólnej pozwanego, lub przed sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, lub też przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy pracodawcy.

Wypowiedzenie umowy przez pracodawcę zawartej na czas określony wzór – dlaczego warto?

Wybierz nasz wzór wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony a otrzymasz wypowiedzenie zawierające wszystkie niezbędne elementy konieczne do prawidłowego sformułowania wypowiedzenia umowy dla pracownika. Dodatkowo otrzymujesz przykładowy wzór wypowiedzenia uzupełniony o wszelkie dane.

Okres wypowiedzenia przy wypowiedzeniu umowy zawartej na czas określony

W wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas określony pracodawca powinien wskazać długość okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

– 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

– 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;

– 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Przy wypowiedzeniu umowy zawartej na czas określony przez pracodawcę nie mają zastosowania przepisy wymagające istnienia przyczyny wypowiedzenia (art. 45 § 1 k.p.) i podania jej pracownikowi (art. 30 § 4 k.p.) oraz ewentualnej konsultacji kwestii zwolnienia z zakładową organizacją związkową (art. 38 § 1 k.p.).

Pracodawca powinien być świadom, że w okresie wypowiedzenia pracownik ma takie same uprawnienia – łącznie z uprawnieniem do pobierania wynagrodzenia – jak pozostali pracownicy.