Wypowiedzenie umowy przez pracodawcę zawartej na czas nieokreślony wzór

39,00  z VAT

Dlaczego warto?

  • Gotowe Dokument przygotowany przez prawników
  • Gotowe Zawiera najważniejsze postanowienia
  • Gotowe Czytelna i przejrzysta forma
Bezpieczne płatności

Opis

Wypowiedzenie umowy przez pracodawcę zawartej na czas nieokreślony wzór

Wypowiadając pracownikowi umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony pracodawca powinien pamiętać o kilku ważnych kwestiach. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę pracodawca powinien zawrzeć pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy. Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę. Wypowiedzenie umowy przez pracodawcę zawartej na czas nieokreślony wzór znajdziesz tutaj w przystępnej cenie.

Warto przy tym wskazać, że powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy może być wytoczone bądź przed sąd właściwości ogólnej pozwanego, bądź przed sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, bądź też przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy.

Wypowiedzenie umowy przez pracodawcę zawartej na czas nieokreślony wzór – co otrzymujesz?

Pracodawco! wybierając nasz wzór wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony wiesz, że zachowasz wszystkie niezbędne elementy konieczne do prawidłowego sformułowania wypowiedzenia. Dodatkowo otrzymujesz przykładowy wzór wypowiedzenia uzupełniony o wszelkie dane oraz powody wypowiedzenia umowy.

Wypowiedzenie umowy przez pracodawcę zawartej na czas nieokreślony a okres wypowiedzenia

W wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony należy także wskazać długość okresu wypowiedzenia.  Okres wypowiedzenia umowy o pracę uzależniony jest od stażu pracy u danego pracodawcy, do którego zalicza się okresy zatrudnienia przewidziane w art. 36 § 11 k.p. Okres wypowiedzenia umowy wynosi odpowiednio:

– 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

– 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;

– 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Przyczyna wypowiedzenia umowy przez pracodawcę zawartej na czas nieokreślony

W wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony pracodawca powinien podać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie umowy. Ponadto, o przyczynie wypowiedzenia oraz o zamiarze wypowiedzenia umowy, pracodawca musi zawiadomić na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową.

Należy pamiętać, że przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę musi być konkretna i rzeczywista.