Ponaglenie na działanie Urzędu do Spraw Cudzoziemców wzór przy wniosku o pobyt stały

69,00  z VAT

Dlaczego warto?

  • Gotowe Dokument przygotowany przez prawników
  • Gotowe Zawiera najważniejsze postanowienia
  • Gotowe Czytelna i przejrzysta forma
Bezpieczne płatności
Kategoria:

Opis

Ponaglenie na działanie urzędu do spraw cudzoziemców wzór

Oferujemy ponaglenie na działanie urzędu do spraw cudzoziemców wzór dla cudzoziemców, którzy złożyli wniosek o pobyt stały.

Jeśli złożyłeś wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i jesteś zainteresowany wzorem ponaglenia kliknij tutaj.

Wzór ponaglenia na działanie wojewody – dla kogo?

Wzór ponaglenia na działalnie wojewody jest przeznaczony dla cudzoziemców, którzy:

  1. złożyli prawidłowy wniosek o pobyt stały i nadal czekają na decyzję;
  2. złożyli wniosek do wojewody przed 29.01.2022 r.

Jeśli zatem złożyłeś wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt stały przed 29 stycznia 2022 r. skorzystaj z naszego wzoru ponaglenia w celu przyspieszenia swojej sprawy!

Wzór ponaglenia na działanie urzędu do spraw cudzoziemców – co otrzymujesz?

Jeśli Wojewoda przekroczył termin na wydanie decyzji o pobyt stały możesz złożyć ponaglenie korzystając z naszego wzoru. Ponaglenie, które oferujemy zostało przygotowane przez prawników i zawiera wszystkie niezbędne elementy. Jedyne co musisz zrobić to uzupełnić kilka danych (takich jak dane osobowe i przebieg postępowania w sprawie Twojego wniosku).

Decydując się na zakup wzoru ponaglenia na działanie urzędu do spraw cudzoziemców otrzymasz:

  1. profesjonalny wzór ponaglenia do uzupełnienia oraz dla ułatwienia,
  2. przykładowe ponaglenie uzupełnione o wszelkie niezbędne dane.

Zobaczysz jakie to proste!

Zezwolenie na pobyt stały – termin wydania decyzji

Wojewoda wydając decyzję w sprawie karty stałego pobytu powinien działać bez zbędnej zwłoki. Zasadniczo, w przypadku złożenia prawidłowego wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt stały organ wydający decyzję ma trzy miesiące na wydanie decyzji. W przypadku wniosków złożonych po dniu 29 stycznia 2022 termin na wydanie decyzji został wydłużony i wynosi 6 miesięcy. Bardzo często jednak Urząd do spraw cudzoziemców wielokrotnie przekracza ten termin. Jeśli zatem Wojewoda zwleka z wydaniem decyzji i przekracza ustawowe terminy możesz przyspieszyć swoją sprawę składając ponaglenie na działanie urzędu.

Przyspieszenie wydania decyzji przez Wojewodę wzór

W przypadku przekroczenia terminu na wydanie decyzji przy wniosku o zezwolenie na pobyt stały, cudzoziemiec może złożyć ponaglenie na opieszałe działanie wojewody. Ponaglenie jest pewnego rodzaju wnioskiem o przyspieszenie wydania decyzji pobytowej, który może wysłać cudzoziemiec.

Ponaglenie na bezczynność Urzędu do Spraw Cudzoziemców i przewlekłe prowadzenie postępowania wzór

Złożenie ponaglenia na działalnie Urzędu do Spraw Cudzoziemców, jest możliwe w przypadku, gdy:

  1. sprawa cudzoziemca nie została załatwiona w terminie określonym przepisami prawa – wtedy mówimy o bezczynności wojewody;
  2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy – w takim przypadku mówimy o przewlekłym prowadzeniu postępowania

Jeśli chcesz sprawdzić, czy możesz złożyć ponaglenie w swojej sprawie skontaktuj się z naszym adwokatem.

Gdzie wysyłamy ponaglenie na działanie Wojewody w sprawie cudzoziemców

Ponaglenie na działalnie Wojewody w sprawie cudzoziemców należy wnieść do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

W przypadku postępowań dotyczących wydania zezwolenia na pobyt stały na terytorium Polski, organem, do którego wysyłamy ponaglenie jest właściwy Wojewoda ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca, natomiast organem wyższego stopnia jest Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.