Wniosek o przyspieszenie wpisu do krs wzór

14,99  z VAT

Wniosek o przyspieszenie wpisu do krs wzór do kupienia w serwisie w atrakcyjnej cenie 14,99 zł. Minimum formalności! Wniosek o przyspieszenie wpisu do krs wzór został przygotowany przez prawników i zawiera wszystkie niezbędne elementy, aby przyspieszyć rozpoznanie wniosku o wpis w KRSie.

Dlaczego warto?

  • Gotowe Dokument przygotowany przez prawników
  • Gotowe Zawiera najważniejsze postanowienia
  • Gotowe Czytelna i przejrzysta forma
Bezpieczne płatności

Opis

Wniosek o przyspieszenie wpisu do krs wzór do kupienia w serwisie w atrakcyjnej cenie 14,99 zł. Minimum formalności! Płatności dokonasz za pomocą szybkich płatności Tpay lub blikiem. Wniosek o przyspieszenie wpisu do krs wzór został przygotowany przez prawników i zawiera wszystkie niezbędne elementy, aby przyspieszyć rozpoznanie wniosku o wpis w KRSie.

Dane podmiotów gospodarczych ujawniane w rejestrze przedsiębiorców są niezwykle ważne w obrocie gospodarczym. Nie dziwi zatem fakt, że spółkom zależy na jak najszybszym wpisaniu wnioskowanych danych do krsu. Jeśli zależy Ci na przyspieszeniu procedury wpisu zmian w krsie skorzystaj z naszego profesjonalnego wzoru.

Warto złożyć wniosek o przyspieszenie, gdyż w wielu przypadkach okazuje on się bardzo skuteczny i skraca termin rozpatrywania sprawy przez sąd rejestrowy.

Wniosek o przyspieszenie wpisu do krs wzór co otrzymujesz?

Wybierając nasz wzór wniosku o przyspieszenie wpisu do krs otrzymasz:

  • prawidłowo przygotowany wzór wniosku o przyspieszenie wpisu zawierający uzasadnienie oraz odpowiednią argumentację dlaczego dokonanie zmian w krsie poza kolejnością wpływu wniosków jest niezbędne dla spółki;
  • uzupełniony przykładowy wniosek ze wszystkimi niezbędnymi danymi;
  • instrukcję wysłania wniosku za pośrednictwem portalu rejestrów sądowych.

Wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy wzór – kiedy składać?

Wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy przydany będzie zarówno w sytuacji, gdy czekamy na zarejestrowanie spółki przez Sąd rejestrowy jak również, gdy złożyliśmy wniosek o wpisanie zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Dokonanie wpisu do rejestru polega na wprowadzeniu danych do systemu informatycznego. Wniosek o wpis sąd rejestrowy rozpoznaje w terminie 7 dni od daty wpływu do Sądu. Termin 7 dni ma zastosowanie zarówno w przypadku rejestracji spółki jaki i zgłoszenia zmian w KRSie.

Praktyka sądów pokazuje jednak, że termin ten jest najczęściej przekraczany przez sądy a spółki czekają nierzadko tygodniami. W niektórych skomplikowanych sprawach czas rozpatrywania wniosku może wynosić nawet kilka miesięcy.

Z kolei wniosek o wpis spółki z o.o. w przypadku umowy spółki zawartej przy wykorzystaniu wzorca umowy (tzw. spółka s24) Sąd powinien rozpoznać w terminie jednego dnia od daty jego wpływu. Jak nietrudno się domyślać, termin ten rzadko jest przez Sąd rejestrowy dochowany.

Co ważne, przekroczenie terminu nie grozi konsekwencjami prawnymi dla sądu. Termin instrukcyjny oznacza, że wniosek powinien być (a nie musi) rozpoznany w ustawowym terminie. Nie stanowi to jednak podstawy do przedłużania procesu rozpatrzenia wniosku spółki.

W takich przypadkach przyspieszenie sprawy może okazać się konieczne i zasadne. Pamiętaj, że wnioskiem przyspieszenie rozpoznania sprawy możesz wystąpić w każdym terminie od dnia złożenia wniosku.

Sugerujemy jednak, aby dany podmiot złożył wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy nie wcześniej niż 7 dni od dnia złożenia wniosku, gdyż rozpatrzenie wniosku przed tym terminem może nie przynieść oczekiwanych efektów.

W tym celu zalecamy skorzystanie z przygotowanego przez naszych prawników gotowego wzoru wniosku o przyspieszenie rozpoznania sprawy.

krs wzór wniosek o przyspieszenie wpisu – elementy wniosku

W górnej części wniosku należy wskazać datę oraz miejscowość. Konieczne jest wpisane danych wnioskodawcy (dane przedsiębiorcy składającego wniosek) oraz podanie Sądu rejestrowego, który rozpatruje złożony wniosek. Jeśli znamy sygnaturę sprawy nadanej przez Sąd rejestrowy warto ją wskazać. Wniosek o przyspieszenie powinien wskazywać datę złożenia wniosku o wpis lub zmianę danych oraz prośbę o przyspieszenie rozpoznania sprawy.

W uzasadnieniu wniosku warto podać datę i miejsce złożenia wniosku oraz opisać czynności, które były prowadzone w ramach postępowania np. podać daty wezwania Sądu jeśli wniosek o wpis był uzupełniany (np. jeśli sąd wzywał do uzupełnienia braków formalnych). Zaleca się także podanie dlaczego zasadne jest przyspieszenie zmiany i dokonanie wpisu poza kolejnością.

Pamiętać jednak należy, że złożenie wniosku o przyspieszenie wpisu nie gwarantuje niezwłocznego uzyskania wpisu w krs, lecz praktyka pokazuje, że przyspiesza to zajęcie się merytoryczne przez Sąd naszym wnioskiem.

Przyspieszenie wpisu zmian w krajowym rejestrze sądowym

Z punktu widzenia działalności spółki szybkie ujawnienie zmian w KRSie lub rejestracja podmiotu w rejestrze ma często kluczowe znaczenie. Przyspieszenie wpisu zmian w krajowym rejestrze sądowym pomocne zatem będzie w większości przypadków, gdyż sąd bardzo często przekracza ustawowe terminy dokonania wpisu.

Wniosek o przyspieszenie wpisu do krs – kto podpisuje?

Wniosek o przyspieszenie wpisu do krs podpisuje organ uprawniony do reprezentacji spółki. Najczęściej zatem wniosek o przyspieszenie wpisu będzie podpisywany przez zarząd spółki – zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi w spółce (członka zarządu lub członków zarządu w przypadku reprezentacji łącznej).

Wniosek o przyspieszenie zmiany do krs mogą także podpisać osoby upoważnione takie jak prokurent samoistny jeśli został ustanowiony w spółce lub pełnomocnik. W przypadku pełnomocnika ważne jest dopełnienie formalności w postaci załączenia do wniosku o przyspieszenie wpisu pełnomocnictwa.

Wniosek o przyspieszenie wpisu – do kogo kierujemy?

Wniosek o przyspieszenie wpisu do krs wzór kierujemy do Sądu rejonowego, który rozpoznaje złożony przez spółkę wniosek. Wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy adresowany powinien być do przewodniczącego wydziału gospodarczego KRS. Informację, który sędzia jest przewodniczącym wydziału znajdziemy na stronie internetowej sądu rejonowego rozpatrującego nasz wniosek.

Przyspieszenie wpisu krs a opłata sądowa

Wniosek o przyspieszenie wpisu do krs nie podlega opłacie sądowej. Składając wniosek nie musisz się zatem martwić o dodatkowe koszty związane ze złożeniem pisma.

Pamiętajmy jednak, że opłatę sądową należy uiścić przy samym złożeniu wniosku o wpis spółki do rejestru lub o wpis zmian do krs. Sam wniosek o przyspieszenie wpisu do krs jest wolny od opłat.

Jak wysłać wniosek o przyspieszenie wpisu do krs wzór

Zarówno wnioski o rejestrację spółki jak i o wpis zmian nie są już składane na papierowym formularzu urzędowym. KRS wniosek o przyspieszenie składamy tylko elektronicznie.

Wypełniony wniosek o przyspieszenie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego składa się za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych. W tym celu musimy posiadać konto w systemie PRS. Po wejściu na stronę PRS klikamy kafelek „Krajowy Rejestr Sądowy” a następnie „e-formularze KRS”.

Po zalogowaniu się do systemu w prawy górnym rogu klikamy zakładkę „Pisma” a następnie „Pismo procesowe ogólne” i zatwierdzamy po prawej stronie klikając „Przejdź do pism”. Uzupełniamy poszczególne pola formularza podając imię i nazwisko składającego pismo, Sąd w którym wniosek został złożony oraz sygnaturę sprawy jeśli ją znamy. Warto wskazać sygnaturę sprawy, gdyż ułatwi to sądowi pracę i przyspieszy rozpoznanie wniosku.

W zakładce „treść pisma” wklejamy przygotowany wcześniej wniosek o przyspieszenie wpisu do krs. Następnie w prawym dolnym rogu klikamy „Sprawdź poprawność”. W zakładce opłacenie pisma zaznaczamy „nie dotyczy”.

Po prawidłowo wypełnionym formularzu należy kliknąć „Sprawdź poprawność” a następnie – jeśli weryfikacja przebiegła pomyślnie – należy kliknąć zakładkę ” Podpisanie pisma”. Po podpisaniu możliwe będzie złożenie wniosku. W tym celu klikamy „złóż pismo” i przechodzimy do końca procedury złożenia wniosku.

Jeśli wniosek składany jest przez samego wnioskodawcę nie załączamy do wniosku żadnych załączników. W przypadku jednak gdy wniosek o przyspieszenie zmian w krs składany jest przez pełnomocnika to należy pamiętać, aby w załącznikach dodać poświadczoną przez pełnomocnika kopię pełnomocnictwa udzielonego przez zarząd oraz dowód opłacenia opłaty skarbowej.

Wzór wniosku o przyspieszenie wpisu do krs

Jak wspomniano szybkość dokonania wpisu zmian w krsie ma dla uczestników postępowania często kluczowe znaczenie. Złożony do KRS wniosek jest jednak najczęściej rozpatrywany znacznie dłużej niż przewidziane w ustawie 7 dni.

Aktualne dane ujawniane w rejestrze przedsiębiorców są niezwykle przydatne w obrocie gospodarczym – w szczególności przy zawieraniu umów. Jeśli rozpatrzenie wniosku trwa zbyt długo przyspiesz rejestrację zmiany korzystając z profesjonalnego wzoru wniosku o przyspieszenie wpisu do krs.

Jeśli szukasz dodatkowych informacji o zmianach w krsie sprawdź tutaj.