Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wzór

49,00  z VAT

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wzór zawiera wszystkie konieczne uchwały do zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez spółkę z o.o. W przygotowanym protokole z uchwałami znajdziesz:

 • wzór uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
 • wzór uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki
 • wzór uchwały o podziale zysku, uchwała o pokryciu straty
 • wzór uchwały o udzieleniu absolutorium członkom organów spółki

Dlaczego warto?

 • Gotowe Dokument przygotowany przez prawników
 • Gotowe Zawiera najważniejsze postanowienia
 • Gotowe Czytelna i przejrzysta forma
Bezpieczne płatności

Opis

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wzór

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki to jeden z obowiązków wspólników spółki z o.o. podczas zgromadzenia wspólników. Przygotowaliśmy wzór zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz wszystkie inne uchwały konieczne przy zatwierdzaniu sprawozdania finansowego w ramach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Z naszym wzorem uchwał nie tylko dopełnisz formalności związanych z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego, ale także podejmiesz inne uchwały wymagane przez prawo przy zatwierdzaniu rocznego sprawozdania finansowego.

Jeśli zastanawiasz się jak zatwierdzić sprawozdanie finansowe zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami dotyczącymi zatwierdzania sprawozdania finansowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wzór

Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wzór stanowi jeden z elementów przygotowanego wzoru protokołu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego jak i pozostałe uchwały dotyczące sprawozdania finansowego powinna zostać podjęta w ramach zwyczajnego zgromadzenia wspólników. Aby zatem zatwierdzić sprawozdanie finansowe wspólnicy muszą podjąć w tym przedmiocie uchwałę.

W naszym wzorze protokołu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników znajdziesz takie wzory uchwał jak:

 • wzór uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
 • wzór uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki
 • wzór uchwały o podziale zysku, uchwała o pokryciu straty
 • wzór uchwały o udzieleniu absolutorium członkom organów spółki

Przygotowany protokół Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników wzór zawiera wszystkie elementy niezbędne do zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Protokół ZZW zawierający uchwały został przygotowany przez prawników, zatem masz pewność, że jest zgodny z prawem. Po uzupełnieniu protokół ZZW jest gotowy do wysłania do repozytorium dokumentów finansowych, gdzie składamy sprawozdanie finansowe oraz podjęte przez wspólników uchwały dotyczące sprawozdania finansowego.

Obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego

Obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego dotyczy firm, które muszą prowadzić księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości, na przykład ze względu na wysokość przychodów lub status prawny (np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). Sprawozdanie finansowe sporządzają także firmy, które dobrowolnie wybrały księgi rachunkowe prowadzone zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Badając z kolei wysokość przychodów wskazać należy, że np. spółki jawne oraz spółki partnerskie są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych wyłącznie, jeżeli przychody netto ze sprzedaży towarów/usług przekraczają równowartość 2 000 000 euro. Jeśli zatem spółki przekroczą tę kwotę mają obowiązek sporządzić sprawozdanie finansowe.

Spółki jawne lub spółki partnerskie nie mają obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego, jeśli ich przychody są mniejsze niż równowartość 2 mln euro. Wówczas podmioty te składają w KRSie oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego. Termin na złożenie tego oświadczenia wynosi 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy. Zatem po upływie każdego roku obrotowego w powyższym terminie należy złożyć ww. oświadczenie do repozytorium dokumentów finansowych.

Sprawozdanie finansowe sporządza się na koniec każdego roku obrotowego lub w innym terminie przewidzianym w ustawie.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki z o.o.

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy następuje na zgromadzeniu wspólników, na którym wspólnicy podejmują uchwały dotyczące sprawozdania finansowego. To zwyczajne zgromadzenie wspólników (wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez wspólników ma na celu potwierdzenie, że sprawy finansowe spółki za dany roku były prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Na podstawie przepisów ustawy kodeks spółek handlowych wiemy, co powinno być przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników. Zgodnie z art. 231 § 2 k.s.h. przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników powinno być:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;

2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, jeżeli zgodnie z art. 191 § 2 sprawy te nie zostały wyłączone spod kompetencji zgromadzenia wspólników;

3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Do kompetencji zgromadzenia wspólników należy zatem podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy, uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności, uchwały o podziale zysku czy pokryciu straty oraz uchwały o udzieleniu absolutorium zarządowi spółki. Wszystkie te uchwały otrzymasz w naszym wzorze.

Zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki wzór

W naszym wzorze znajdziesz także uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki. Zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki nie jest wymagane, gdy spółka zwolniona jest z obowiązku sporządzenia sprawozdania zarządu z działalności. Zapytaj swojego księgowego czy zarząd spółki musi w Twoim przypadku sporządzać sprawozdanie zarządu z działalności. Jeśli szukasz sprawozdania zarządu z działalności spółki wzór kliknij tutaj.

Wzór uchwały do zatwierdzenia sprawozdania finansowego

W naszym wzorze protokołu ZZW znajdziesz wszystkie uchwały umożliwiające zatwierdzenie sprawozdania finansowego:

uchwała nr 1 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

uchwała nr 2 zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki

uchwała nr 3 o podziale zysku, uchwała o pokryciu straty

uchwały nr 4 o udzieleniu absolutorium członkom organów spółki.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2022 r. z naszymi wzorami uchwał nigdy nie było tak proste!

Sprawozdanie finansowe spółki z oo – sporządzenie i złożenie do KRS

Jak wspomniano, zgromadzenie wspólników podejmuje uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Zwyczajne zgromadzenie wspólników podejmuje uchwały w tym przedmiocie a zarząd spółki zgłasza uchwały o krsu a dokładnie do repozytorium dokumentów finansowych.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wzór z uchwałami oraz zatwierdzenie sprawozdania zarządu wzór to nie jedyne dokumenty dostępne w naszym serwisie. Sprawdź pełną ofertę profesjonalnych dokumentów!